logo

Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu

im. św. Jana Pawła II w Jedlni–Kolonia

  • Jezus mówił do tłumów:
   Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie.

  • Mk 4,26-27

Kalendarium

 • CODZIENNIE przez 54 dni o godz.:  6:00,  12:00,  20:30
  od 24 maja – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
  do 16 lipca – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
  będziemy modlić się Nowenną Pompejańską o napełnienie Duchem Świętym i Jego darami małżeństw i rodzin, zwłaszcza omadlanych w naszej kaplicy
  o godzinach:  6:00 – tajemnice radosne,  12:00 – tajemnice bolesne,  20:30 – tajemnice chwalebne

  Przydatne modlitwy – rozwiń

   

  Modlitwa BŁAGALNA:
  Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompejach, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
  Królowo Różańca świętego, módl się za nami.

  Modlitwa DZIĘKCZYNNA:
  Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.
  Królowo Różańca świętego, módl się za nami.

  —————

 • Every month
 • 22 dnia każdego miesiąca – godz. 21:00
  Msza św. w intencji dobroczyńców kaplicy.

Load more