Audiencja z Janem Pawłem II – cykl środowych katechez papieskich

 
 
 

środa, 21 kwietnia 2021 roku, godz. 21:00
Temat: Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio
Konferencję wygłosi: x. Wojciech Tkaczyk