Nowenna Pompejańska
o napełnienie Duchem Świętym i Jego darami małżeństw i rodzin,
zwłaszcza omadlanych w naszej kaplicy

 
 
 

CODZIENNIE przez 54 dni o godz.:  6:00,  12:00,  20:30
od 24 maja – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
do 16 lipca – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
będziemy modlić się Nowenną Pompejańską o napełnienie Duchem Świętym i Jego darami małżeństw i rodzin, zwłaszcza omadlanych w naszej kaplicy
o godzinach:  6:00 – tajemnice radosne,  12:00 – tajemnice bolesne,  20:30 – tajemnice chwalebne

Przydatne modlitwy – rozwiń

 

Modlitwa BŁAGALNA:
Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompejach, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
Królowo Różańca świętego, módl się za nami.

Modlitwa DZIĘKCZYNNA:
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.
Królowo Różańca świętego, módl się za nami.

—————